Trái tim của Brutus Ebook

Lúc băng ngang Naomi, không hiểu sao Takashima Yuuji cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh đứng lại, ngước nhìn Naomi. Cô vẫn vô cảm như mọi khi, tiếp tục cử động cánh tay thon dài nhịp nhàng và chính xác đến ngỡ ngàng. Anh không nhận ra chút bất thường nào trong thao tác ấy. Tất cả đều như mọi ngày.

Yuuji đưa mắt nhìn sang Haruko đứng cạnh Naomi. Haruko đảm nhiệm công đoạn trước Naomi, lắp ghép và hàn các chi tiết. Còn Naomi thực hiện lắp ghép hoàn thiện.

Rời khỏi vị trí của Naomi và Haruko, Yuuji trở lại lối đi, bắt đầu tiến trình thường nhật. Bên trong xưởng tối âm u. Nhưng thực ra có tối cũng chẳng sao. Không ảnh hưởng gì đến công việc của các cô gái cả. Như đêm nay, bởi anh ở đây nên mới có chút ánh đèn le lói. Vì Yuuji sẽ chẳng thể đi lại nếu không có đèn.

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Trai%20tim%20cua%20Brutus%20-%20Higashino%20Keigo.pdf

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Trai%20tim%20cua%20Brutus%20-%20Higashino%20Keigo.azw3

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Trai%20tim%20cua%20Brutus%20-%20Higashino%20Keigo.mobi

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Trai%20tim%20cua%20Brutus%20-%20Higashino%20Keigo.epub

Bookmark (0)
ClosePlease login

Lúc băng ngang Naomi, không hiểu sao Takashima Yuuji cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đứng lại, ngước nhìn Naomi. Cô vẫn vô cảm như…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời