Cổ Văn Việt Nam Ebook

Cổ Văn Việt Nam là gì?

Cổ Văn Việt Nam hay còn gọi Cổ phong (chữ Hán: 古風) là một thuật ngữ chỉ nếp xưa, phong cách cổ, những nét đẹp tinh hoa thời xưa, được người đời sau chú trọng, ưu tiên lưu giữ và phát triển. Khái niệm này ngày nay chỉ những nét văn hóa bản địa, tách biệt với các lối sống, nét văn hóa có sự ảnh hưởng của phuơng Tây kể từ sau phong trào Âu hóa.

Ngoài ra, từ này còn có nghĩa khác nhằm chỉ thể thơ cũ không hạn định số câu, số chữ và ít gò bó về âm luật gọi là Thơ cổ phong.

Điển hay tích lạ – Nguyễn Tử Quang.epub
– GIA HUẤN CA – Nguyễn Trãi.epub
– Dương Từ Hà Mậu – Nguyễn Đình Chiểu.epub
– Chinh phụ ngâm khúc – Đặng Trần Côn.epub
– Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn.epub
– Chí Linh Sơn Phú – Nguyễn Trãi.epub
– CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ – Trần Nhân Tông.epub
– Cung oán ngâm khúc – Ôn-như Hầu Nguyễn gia Thiều.epub
– Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi.epub
– Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu.epub
– Vật cổ truyền Việt Nam – Phan Quỳnh.epub
– Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh – Nguyễn Du.epub
– Truyền kỳ mạn lục – NGUYỄN DỮ.epub
– Thượng Kinh Ký Sự – Hải Thượng Lãn Ông.epub
– TỤNG TÂY HỒ PHÚ – Nguyễn Huy Lượng.epub
– Phát Hiện Thơ Cổ Thời Bắc Sơn ( 7000 – 1000 Tr. C. N ) – Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh.epub
– Nhị Độ Mai – Vô Danh.epub
– Truyện Kiều – Nguyễn Du.epub
– Ngư Tiều Y thuật Vấn Đáp – Nguyễn Đình Chiểu.epub
– Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu.epub
– Ngọc tỉnh liên phú – Mạc Đĩnh Chi.epub
– Hịch Tướng Sĩ – Trần Quốc Tuấn.epub
– Nguyễn Hãng – Tác phẩm – Nguyễn văn Toại.epub
– HUẾ và THƠ – Thiên Nhất Phương.epub
– Hoa-tiên truyện – Nguyễn Huy Tự.epub
– Hạnh thục Ca – Nguyễn nhược Thị.epub
– Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái.epub
– Hoa Điểu Tranh Năng – Vô Danh Thi.epub
– Hịch đánh Trịnh – Nguyễn Hữu Chỉnh.epub
Bookmark (0)
ClosePlease login

Cổ Văn Việt Nam là gì? Cổ Văn Việt Nam hay còn gọi Cổ phong (chữ Hán: 古風) là một thuật ngữ chỉ nếp xưa, phong cách cổ, những nét…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời