Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới Này Ebook

Anh muốn đứng ở một nơi, đó là trái tim em.

Chưa bao giờ chúng ta tin tưởng vào tình yêu đến thế.

Để theo đuổi cô, trong một năm anh đã viết 137 lá thư tình, tổng cộng hơn 100 vạn chữ.

Để bảo vệ cô, anh sáng tác 16 bộ truyện dài, tổng cộng hơn 4000 vạn chữ, trở thành kỳ tích của nền văn học mạng.

Đường Gia Tam Thiếu đã thuật lại tình yêu chung thủy suốt 16 năm ròng của anh dành cho vợ mình, từ khi còn là một chàng trai thất nghiệp cho đến lúc trở thành một tác giả đạt được nhiều thành tựu.

Cảm xúc dồi dào và sâu lắng, câu từ mạch lạc và dễ hiểu đã tạo ra một câu chuyện tình cảm động.

Anh muốn đứng ở một nơi, đó là trái tim em.

Chưa bao giờ chúng ta tin tưởng vào tình yêu đến thế.

Để theo đuổi cô, trong một năm anh đã viết 137 lá thư tình, tổng cộng hơn 100 vạn chữ.

Để bảo vệ cô, anh sáng tác 16 bộ truyện dài, tổng cộng hơn 4000 vạn chữ, trở thành kỳ tích của nền văn học mạng.

Đường Gia Tam Thiếu đã thuật lại tình yêu chung thủy suốt 16 năm ròng của anh dành cho vợ mình, từ khi còn là một chàng trai thất nghiệp cho đến lúc trở thành một tác giả đạt được nhiều thành tựu.

Cảm xúc dồi dào và sâu lắng, câu từ mạch lạc và dễ hiểu đã tạo ra một câu chuyện tình cảm động.


https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Vi%20Em%2C%20Anh%20Nguyen%20Yeu%20Ca%20The%20Gi%20-%20Duong%20Gia%20Tam%20Thieu.pdf

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Vi%20Em%2C%20Anh%20Nguyen%20Yeu%20Ca%20The%20Gi%20-%20Duong%20Gia%20Tam%20Thieu.mobi

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Vi%20Em%2C%20Anh%20Nguyen%20Yeu%20Ca%20The%20Gi%20-%20Duong%20Gia%20Tam%20Thieu.azw3

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Vi%20Em%2C%20Anh%20Nguyen%20Yeu%20Ca%20The%20Gi%20-%20Duong%20Gia%20Tam%20Thieu.epub

Bookmark (0)
ClosePlease login

Anh muốn đứng ở một nơi, đó là trái tim em. Chưa bao giờ chúng ta tin tưởng vào tình yêu đến thế. Để theo đuổi cô, trong một năm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời