The Biology Book: Big Ideas Simply Explained Ebook

Tìm hiểu mọi thứ bạn muốn biết về Sinh học

Trong vài thế kỷ qua, con người đã bị say mê bởi thế giới xung quanh chúng ta. Lần theo lịch sử tư tưởng khoa học và gặp gỡ các nhà khoa học đã định hình ngành khoa học tự nhiên, chẳng hạn như Carl Linnaeus, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin và Gregor Mendel. Từ cơ học của thực vật, động vật và cơ thể con người; di truyền DNA và di truyền; và sự phát triển của vắc-xin, khám phá những khám phá quan trọng để hiểu thế giới của chúng ta hoạt động như thế nào.

Sách Sinh họckhám phá hơn 95 ý tưởng quan trọng trong lĩnh vực sinh học. Lưu đồ từng bước, sơ đồ và văn bản có thể truy cập được sẽ giúp làm sáng tỏ các quá trình sinh học phức tạp và giúp bạn nâng cao hiểu biết của mình. Cuốn sách sinh học này cũng thảo luận về các xu hướng hiện tại như nhân bản, khoa học thần kinh, sự tiến hóa của con người và chỉnh sửa gen. Cho dù bạn là người mới làm quen với chủ đề này, một nhà khoa học mới chớm nở hay muốn theo kịp và hiểu các cuộc tranh luận về đạo đức và khoa học hiện nay, thì Sách Sinh học là dành cho bạn.

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/The%20Biology%20Book%20-%20DK.epub

Bookmark (0)
ClosePlease login

Tìm hiểu mọi thứ bạn muốn biết về Sinh học Trong vài thế kỷ qua, con người đã bị say mê bởi thế giới xung quanh chúng ta. Lần theo…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời