Sách: Sổ Tay Đại Số ( Bản Tiếng Việt)

ƯỚNG DẪN HỌC TẬP HOÀN THIỆN KIẾN THỨC TOÁN ĐẠI SỐ
?>> Đây là cuốn sách Đại số dành cho những học sinh có lực học từ TB đến khá giỏi. Cuốn sổ tay dày hơn 600 trang rút ngắn thời gian tra cứu nhanh lý thuyết, công thức và phương pháp giải các dạng toán thường gặp nhất trên lớp cho HS.
– Từng chương trong cuốn sách, khái quát những khái niệm quan trọng và cốt lõi của phần Đại số, diễn giải một cách dễ hiểu và có liên quan chặt chẽ với nhau theo từng chủ điểm chi tiết.
– 13 chương lớn lần lượt sẽ giải quyết 68 chủ đề nhỏ từ:
1.Tính chất số học 7. Thông kê & xác suất
2. Phép toán số học 8. Hàm số
3.Tỉ lệ, tỉ lệ thức, phần trăm 9.Phép toán đa thức
4. Số mũ, biểu thức đại số 10. Phân tích đa thành nhân tử
5. Phương trình, bất phương trình tuyến tính 11.Căn thức
12. Phương trình bậc 2
6.Vẽ đồ thị phương trình 13. Hàm bậc hai

Pass:tbooks

 

Link Download Nhanh:

Xem thêm sách khác

Link Download:

Sổ Tay Khoa Học Máy Tính Và Mã Hóa Download PDF

Sách sổ tay hình học tổng hợp kiến thức toán hình từ lớp 8 đến lớp 12 Download Ebook PDF

SỔ TAY SINH HỌC DOWNLOAD EBOOK PDF

Sách – Sổ tay Khoa học ( Tiếng Việt ) download pdf

Sách: Sổ Tay Đại Số ( Bản Tiếng Việt)

Sách Hóa học – Sổ tay Hóa học ( Bản tiếng Việt ) Download Pdf

SỔ TAY TOÁN HỌC DOWNLOAD EBOOK PDF

Bookmark (0)
ClosePlease login

ƯỚNG DẪN HỌC TẬP HOÀN THIỆN KIẾN THỨC TOÁN ĐẠI SỐ ?>> Đây là cuốn sách Đại số dành cho những học sinh có lực học từ TB đến khá…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời