Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại

Giới thiệu

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại


Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại của Nhiều Tác Giả.

Cuốn sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại này được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, giới thiệu một thời gian dài lịch sử loài người, từ khi xuất hiện con người trên Trái đất đến tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là thị tộc, bộ lạc, đến hết thời Cổ đại.
Sách gồm có 7 chương:

Chương 1: Xã hội nguyên thủy.
Chương 2: Ai Cập cổ đại.
Chương 3: Lưỡng Hà cổ đại.
Chương 4: Ấn Độ cổ đại.
Chương 5: Trung Quốc cổ đại.
Chương 6: Hi Lạp cổ đại.
Chương 7: Rôma cổ đại.
Và phần Phụ lục giới thiệu một số bộ luật cổ đại .
***

Tóm tắt

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại của Nhiều Tác Giả là một cuốn sách lịch sử cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về lịch sử thế giới từ khi xuất hiện con người trên Trái đất đến hết thời Cổ đại. Cuốn sách được chia thành 7 chương chính:

 • Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Phần này giới thiệu về lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến khi hình thành các tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là thị tộc, bộ lạc.

 • Chương 2: Ai Cập cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Ai Cập cổ đại, một trong những nền văn minh cổ đại nhất và phát triển nhất của nhân loại.

 • Chương 3: Lưỡng Hà cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Lưỡng Hà cổ đại, nơi hình thành nên hai nền văn minh cổ đại nổi tiếng là Sumer và Babylon.

 • Chương 4: Ấn Độ cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Ấn Độ cổ đại, nơi hình thành nên một nền văn minh lâu đời và rực rỡ.

 • Chương 5: Trung Quốc cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Trung Quốc cổ đại, một trong những nền văn minh cổ đại nhất và phát triển nhất của nhân loại.

 • Chương 6: Hi Lạp cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Hi Lạp cổ đại, nơi hình thành nên nền văn minh Hy Lạp cổ đại, một trong những nền văn minh cổ đại quan trọng nhất của nhân loại.

 • Chương 7: Rôma cổ đại

Phần này đề cập đến lịch sử Rôma cổ đại, một trong những nền văn minh cổ đại quan trọng nhất của nhân loại.

Đánh giá

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại là một cuốn sách lịch sử có giá trị, cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về lịch sử thế giới từ khi xuất hiện con người trên Trái đất đến hết thời Cổ đại. Cuốn sách được viết với văn phong mạch lạc, dễ hiểu, và có nhiều thông tin tham khảo bổ ích.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như:

 • Cuốn sách được viết từ những năm 1980, nên một số thông tin đã trở nên lạc hậu.
 • Cuốn sách chỉ tập trung vào lịch sử chính trị, nên thiếu thông tin về lịch sử kinh tế, văn hóa, xã hội của các nền văn minh cổ đại.

Nhìn chung, Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới.

Một số nhận xét của độc giả

 • “Cuốn sách rất hay, cung cấp cho mình nhiều kiến thức về lịch sử thế giới cổ đại.**
 • “Cuốn sách được viết rất chi tiết và đầy đủ thông tin.**
 • “Cuốn sách có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử thế giới cổ đại.**

Đánh giá riêng

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại là một cuốn sách lịch sử có giá trị, nhưng nó cũng có một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, tôi xin đưa ra một số đề xuất sau:

 • Cần cập nhật thông tin trong sách để phù hợp với tình hình hiện nay.
 • Cần bổ sung thông tin về lịch sử kinh tế, văn hóa, xã hội của các nền văn minh cổ đại.
 • Cần viết lại cuốn sách với văn phong hiện đại, dễ hiểu hơn.

Tôi tin rằng, với những đề xuất này, cuốn sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại sẽ trở nên hoàn thiện và hữu ích hơn cho người đọc.
 

Mời các bạn mượn đọc sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại của Nhiều Tác Giả.

Download

Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Lịch Sử Thế Giới Cổ Đại của Nhiều Tác Giả. Cuốn sách Lịch Sử Thế…

Bookmark (0)
ClosePlease login