Vũ Trung Tùy Bút

[toc]


Giới thiệu

Vũ Trung Tùy Bút

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn.Tuy Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, nhưng nó không phải được viết theo lối tùy bút bây giờ, mà với nghĩa nôm na là “muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc”

Download

Vũ Trung Tùy Bút

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Vũ Trung Tùy Bút ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời