Vụ Bí Ẩn: Con Lừa Đỏng Đảnh

[toc]


Giới thiệu

Vụ Bí Ẩn: Con Lừa Đỏng Đảnh

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Một trong những tác phẩm thuộc series “Vụ Bí Ẩn” của nhà văn trinh thám nổi tiếng Alfred Hitchcock.

“Hannibal chăm chú nhìn tòa nhà. Không thể nào biết được cửa hàng này bán gì. Kính đã được sơn trắng từ bên trong, trong khi biển “Bán” được dán khắp nơi. 

Không ai trong những người mà Hannibal hỏi có vẻ biết chuyện gì xảy ra. Thám tử trưởng chỉ khẳng định được một điều: nếu có người toan lẻ vào trong cửa hàng, thì họ đã không mở được cửa. Có thể chuông báo động đã bật lên trước khi họ kịp vào bên trong. “

Download

Vụ Bí Ẩn: Con Lừa Đỏng Đảnh

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Vụ Bí Ẩn: Con Lừa Đỏng Đảnh ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Một trong những tác phẩm thuộc series “Vụ Bí Ẩn” của nhà văn trinh thám nổi tiếng Alfred Hitchcock.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời