Vệ Sinh Yếu Quyết

[toc]


Giới thiệu

Vệ Sinh Yếu Quyết

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Vệ sinh yếu quyết diễn ca 

Để cho nam nữ trẻ gia đều hay 

Tấc lòng tâm niệm bấy nay 

Mong đời hết bệnh kéo dài ngày xuân 

Dưỡng sinh theo phép Chân nhân

Sách trên đã chép nguyên văn mấy bài 

Để tuỳ hoàn cảnh tuỳ thời 

Tuỳ nghi lĩnh hội những lời tinh ba 

Quyển này đúc lại thành ca 

Mấy lời thiết yếu để ta ghi lòng 

Bao gồm phương pháp dự phòng 

Cổ kim dung hợp quán thông dung hoà

Download

Vệ Sinh Yếu Quyết

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Vệ Sinh Yếu Quyết ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Vệ sinh yếu quyết diễn ca  Để cho nam nữ trẻ gia đều hay  Tấc lòng tâm niệm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời