Văn Học Di Dân

Giới thiệu

Văn Học Di Dân


Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Văn Học Di Dân của tác giả Trần Lê Hòa Tranh.

Việc dịch, xuất bản và nghiên cứu về văn học di dân gần đây đã được tiến hành nhưng chưa có những nghiên cứu một cách hệ thống. Nhiều tác phẩm của các nhà văn nữ di dân đã được dịch, giới thiệu, và đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam như Thuận, Linda Le, Đoàn Minh Phượng, Lý Lan, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Việt Linh, Miêng, Mai Ninh,… Một số nhà nghiên cứu như Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Thanh Sơn, Lý Lan, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huệ Chi,… được các tổ chức phi chính phủ tài trợ sang Hoa Kỳ nghiên cứu về văn học di dân; khi về nước các nhà nghiên cứu này đã công bố một số bài báo, bài phỏng vấn trên các báo, tạp chí. Cũng đã có một số công trình, các luận án, luận văn, khóa luận, nghiên cứu khoa học làm về Linda Le, Thuận, về văn học di dân Việt Nam ở các khu vực như các bài viết của Lê Hoài Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, Phạm Quang Trung, Đỗ Minh Tuấn, Đặng Tiến,… luận án của Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Vũ Thị Hạnh, luận văn của Đỗ Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Kim Trang, Thái Thị Thu Thắm, Nguyễn Thị Phương Trinh, Trần Thị Thơm,… Nhưng nghiên cứu về văn học di dân tại Hoa Kỳ thì chưa có công trình hệ thống nào. Vì vậy, rất cần có những nghiên cứu rộng và sâu về văn học di dân nói chung, văn học di dân tại Hoa Kỳ nói riêng, vì đây là một phần không thể tách rời của văn học dân tộc và nên chăng cần được đưa vào những tuyển tập văn học trong tương lai.

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với đất nước trên các lĩnh vực. Vì thế, tìm hiểu về văn học di dân Việt Nam nói chung, về các nhà văn nữ người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng cũng góp phần vào những nghiên cứu đó, đồng thời là một động thái cho thấy chính sách đoàn kết dân tộc, thiện chí hòa hợp của nhà nước ta. Thông qua đó, giới thiệu một phần nhỏ những hoạt động của các nhà văn tại nước ngoài, mở ra cái nhìn mới và toàn diện về văn học di dân, thúc đẩy việc tìm hiểu về cộng đồng di dân ngày càng sâu sắc hơn.

***
Dưới nhiều góc độ nghiên cứu như văn học, văn hóa học, nhân học, xã hội học, nữ quyền học,… thì văn học nữ di dân là một đối tượng nghiên cứu rất thú vị. Tìm hiểu về cộng đồng nhà văn nữ di dân Việt Nam sẽ giúp chúng ta soi sáng một số vấn đề liên quan đến “văn học di dân”, “văn học nữ”, “văn học thế giới”,… Vì vậy, việc tìm hiểu về văn học nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng là một mối quan tâm hứa hẹn đầy hấp dẫn vì người Việt là cộng đồng di dân châu Á khá đông ở Hoa Kỳ.
***

Tóm tắt

Cuốn sách Văn Học Di Dân của tác giả Trần Lê Hoa Tranh là một công trình nghiên cứu về văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cuốn sách gồm 3 chương:

 • Chương 1: Khái niệm về văn học di dân
 • Chương 2: Văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ
 • Chương 3: Một số vấn đề nghiên cứu văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đánh giá

Cuốn sách Văn Học Di Dân là một công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng tri thức về văn học Việt Nam. Cuốn sách có những điểm mạnh sau:

 • Độ bao quát: Cuốn sách đã đề cập đến các vấn đề cơ bản của văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, từ khái niệm, lịch sử, đặc điểm đến những vấn đề nghiên cứu.
 • Tính thực tế: Cuốn sách dựa trên những nghiên cứu thực tế, được tác giả thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn, khảo sát các nhà văn, nhà nghiên cứu, và cộng đồng di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ.
 • Tính ứng dụng: Cuốn sách có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy, và những người quan tâm đến văn học di dân Việt Nam.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng có một số hạn chế như:

 • Số lượng tác giả được đề cập còn hạn chế: Cuốn sách chỉ đề cập đến một số nhà văn nổi tiếng như Thuận, Linda Le, Đoàn Minh Phượng, Lý Lan,… Trong khi đó, có nhiều nhà văn di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng có những tác phẩm đáng chú ý.
 • Phân tích chưa sâu: Cuốn sách chủ yếu giới thiệu khái quát về văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, chưa đi sâu phân tích các tác phẩm cụ thể.

Nhìn chung, cuốn sách Văn Học Di Dân là một công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng tri thức về văn học Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy, và những người quan tâm đến văn học di dân Việt Nam.

Một số ý kiến bổ sung

Ngoài những điểm mạnh và hạn chế đã nêu ở trên, cuốn sách Văn Học Di Dân còn có một số điểm cần bổ sung như:

 • Cần đề cập đến lịch sử của văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ: Văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ có lịch sử phát triển lâu dài, từ những năm đầu thế kỷ 20 đến nay. Cuốn sách cần đề cập đến lịch sử phát triển của văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ để có cái nhìn toàn diện hơn về thể loại này.
 • Cần phân tích sâu hơn về các tác phẩm văn học di dân: Cuốn sách chủ yếu giới thiệu khái quát về văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, chưa đi sâu phân tích các tác phẩm cụ thể. Để cuốn sách có giá trị hơn, cần phân tích sâu hơn về các tác phẩm văn học di dân, từ đó làm rõ những đặc điểm, giá trị của thể loại này.
 • Cần có sự so sánh với văn học di dân của các cộng đồng khác: Văn học di dân là một hiện tượng phổ biến trên thế giới, trong đó có văn học di dân của Việt Nam. Cuốn sách cần có sự so sánh với văn học di dân của các cộng đồng khác để thấy được những nét đặc trưng của văn học di dân Việt Nam.

Hy vọng những ý kiến bổ sung trên sẽ giúp cuốn sách Văn Học Di Dân có giá trị hơn nữa.

Mời các bạn mượn đọc sách Văn Học Di Dân của tác giả Trần Lê Hòa Tranh.

Download

Văn Học Di Dân

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Văn Học Di Dân Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Văn Học Di Dân của tác giả Trần Lê Hòa Tranh. Việc dịch, xuất bản và…

Bookmark (0)
ClosePlease login