Vấn Đề Việt Ngữ – Quốc Bảo

[toc]


Giới thiệu ebook

Vấn Đề Việt Ngữ – Quốc Bảo


Từ ngày 4 tháng 6 năm 1949, theo pháp-lý quốc-tế, nước Việt-Nam ta hoàn-toàn thống-nhất, vì Quốc-hội Pháp đã chuẩn-phê nhìn-nhận Nam kỳ là lãnh-thổ Việt-Nam, không còn là thuộc-địa của Pháp nữa.

Lãnh-thổ đã thống-nhất như thế, không có lẽ gì còn để ngôn-ngữ văn-tự không được thống-nhất. Chúng tôi, đã lâu, vẫn có hoài-bão gây phong-trào thống-nhất văn-tự ngôn-ngữ, mới đây được đọc những bài luận-thuyết về Việt-ngữ của ông Quốc-Bảo, có đăng trên báo Tia Sáng ở Hà-nội và Tiếng Việt ở Nam-vang, hợp với ý-kiến của chúng tôi, nên chúng tôi có nhờ ông Quốc-Bảo sửa chữa lại, cho in thành tập để cống-hiến quốc-dân với ý-niệm :

THỐNG-NHẤT VIỆT-NGỮ và TINH-NGHĨA VIỆT-NGỮ.

Hà-nội, ngày 10 tháng 5 năm 1954
QUẢNG-VẠN-THÀNH
***

VẤN-ĐỀ VIỆT-NGỮ

Quí thay văn-tự nước nhà,
Thực là quốc-túy, thực là quốc-hoa,
Ra công ma-luyện kẻo mà
Để cho cùn sét, lỗi đà tại ai !

DƯƠNG-BÁ-TRẠC

(Cảm đề tập văn dịch Đường thi của Ô. Lệ-Thần Trần-trọng-kim)

Mời các bạn đón đọc Vấn Đề Việt Ngữ của tác giả Quốc Bảo.

Download ebook

Vấn Đề Việt Ngữ – Quốc Bảo


FULL:


AZW3


EPUB


MOBI


PDF

Download App tải ebook,sách nói, khóa học tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app
Website: https://www.trươngđịnh.vn
Page:https://www.facebook.com/truongdinhvn/
Mail:www.truongdinh.vn@gmail.com

Bookmark (0)
ClosePlease login

[toc] Giới thiệu ebook Vấn Đề Việt Ngữ – Quốc Bảo Tweet! Từ ngày 4 tháng 6 năm 1949, theo pháp-lý quốc-tế, nước Việt-Nam ta hoàn-toàn thống-nhất, vì Quốc-hội Pháp…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời