Tục Thờ Cúng Của Người Việt

[toc]


Giới thiệu

Tục Thờ Cúng Của Người Việt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Đối với người Việt, Phong tục thờ cúng tổ tiên gần như trở thành một thứ Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà, nhưng không phải là một tôn giáo mà là do lòng thành kính của người Việt đối với cha mẹ, ông bà, cụ kỵ. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và không thể thiếu trong phong tục Việt Nam, và là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Download

Tục Thờ Cúng Của Người Việt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Tục Thờ Cúng Của Người Việt ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Đối với người Việt, Phong tục thờ cúng tổ tiên gần như trở thành một thứ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời