Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư

[toc]


Giới thiệu ebook

Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư


Hai trăm năm sau ngày đế quốc Quang Minh tan rã, thế cân bằng tạm thời của đại lục lại một lần nữa bị phá vỡ. Gia tộc họ Lâm, dòng dõi chính thống của đế quốc Quang Minh xưa, nay đã trở thành trung tâm thương mại, lực lượng quân sự thu gọn, tuy tinh mà không nhuệ, lại được lãnh đạo bởi những kẻ ôm giấc mộng đầu cơ, chỉ rình nước đục mà thả câu kiếm lợi. Gia tộc Lưu Phong mất đi người lãnh đạo hùng tài, để lại ba đứa con trai bất tài ngu xuẩn và cô con gái xinh đẹp toàn tài nhưng bị trói buộc bởi lời hứa với người cha đã mất. Ma tộc ở ngoài vùng Viễn Đông hùng mạnh nhất trong hai trăm năm qua, trong khi gia tộc Tử Xuyên, lá chắn của trung tâm nhân loại với Ma tộc lại rơi vào suy thoái. 

Bắt đầu từ những nội loạn trong vùng đất của mình, từ những hủ bại của giới quý tộc tích tụ hai trăm năm của bộ máy cai trị, gia tộc Tử Xuyên hùng mạnh đã lạc bại trở thành chiến trường chém giết, thành mồi ngon cho các thế lực xâu xé. 

Trên cái nền gia tộc hủ bại bởi những kẻ nhăm nhăm cho lợi ích cá nhân, ba anh em kết nghĩa, ba vị tướng xuất sắc, ba tính cách bất đồng, người trước người sau cùng tỏa sáng rực rỡ. Một Đế Lâm sắc bén, với chủ trương lấy kỷ luật sắt để quản lý, lấy máu để cai trị, lấy kết quả cuối cùng để làm thước đo thành bại; cùng với một Sterling tính cách dung hòa, một lòng trung thành với gia tộc, một quân nhân điển hình; và một Tử Xuyên Tú tài hoa, tình cảm và ham nhàn thành tính đều đã phát triển đến tận cùng con đường mà họ chọn lựa. Ba tính cách ấy, ba vị tướng tài bất khả chiến bại ấy, khi bị sự mục ruỗng của chế độ và sự xô đẩy của thời thế, cùng đi tới tận cùng của lý tưởng mình đã chọn sẽ có kết cục gì? 

Tử Xuyên Tam Kiệt là câu chuyện kể về sự phát triển, lớn mạnh, bành trướng và kết thúc của ba tính cách đó, trong bối cảnh loạn lạc của toàn khối đại lục. Đan xen trong đó là những mối tình vượt trên sự thù hận và đối lập, là tình cảm kết nghĩa đệ huynh, cùng những trận chiến hoành tráng, máu đổ thịt rơi khiến người đọc không thể không sôi trào hay cảm thán cho sự nghiệt ngã cho số phận cá nhân trong màn chém giết. 

Toàn câu chuyện được xây dựng trong bối cảnh chiến tranh bằng vũ khí lạnh, cung thương, gạch gỗ, một giả thiết của tác giả về một thế giới tàn tạ sau nền văn minh rực rỡ của loài người. Dường như câu chuyện được mô phỏng một số sự kiện có thực đương đại, nên đâu đó trong truyện gợi đến sự sụp đổ dây chuyền của Liên Bang Xô Viết, hay công cuộc viễn chinh thập vạn đại sơn của giải phóng quân Trung Hoa, hay một số mặt trái của xã hội đương đại, hay của những cuộc chiến đẫm máu, đại thanh trừng trong lịch sử. Có thể, đây là nguyên nhân chính để Lão Trư viết truyện trong một thế giới giả tưởng. 

Nhân ngày 18 tháng Tám, cũng vào ngày này của năm 779 lịch đế quốc, ngày thành lập “Tú quân đoàn” – đội quân vô địch trong tương lai của Quang Minh vương, xin giới thiệu đại tác phẩm Tử Xuyên Tam Kiệt của tác giả Lão Trư. Cơ cấu xã hội trong truyện Gia tộc Tử Xuyên được cơ cấu theo mô hình quân chủ lập hiến, xã hội có phân biệt đẳng cấp thành: hoàng tộc – quý tộc – bình dân – nô lệ. Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh thời chiến, nên mô hình cũng là mô hình quản lý thời chiến: tướng lãnh quân sự nắm quyền chính dân sự trong tay. Chính xác hơn là tổng đốc cầm binh, tỉnh trưởng lo dân sự nhưng có hàm là kỳ chủ áo đỏ, bằng tổng đốc. 

Mô hình quản lý bao gồm: 

– Trên cao nhất có gia chủ, thường được gọi là tổng trưởng. Nôm na hiểu là tổng thống/chủ tịch nước/quốc vương. Tổng trưởng ở trong phủ tổng trưởng. Tổng trưởng là vị trí cha truyền con nối, do người mang dòng máu Tử Xuyên nắm giữ. 

– Hội nguyên lão. Hội nguyên lão là do dân cử, đại diện cho các địa phương. Dịch ra ngôn ngữ hiện đại là Nghị viện, hay quốc hội. Hội nguyên lão phê chuẩn các bổ nhiệm do Tổng trưởng đề xuất. 

– Tổng thống lĩnh: nắm quyền quân đội (điều hành đất nước). Văn phòng làm việc của Tổng thống lĩnh là tòa Thống Lĩnh – tương đương như phủ Thủ tướng. 

– Tổng thống lĩnh là người đứng đầu hội đồng thống lĩnh, bao gồm 6 thống lĩnh. 6 thống lĩnh này bao gồm: 5 thống lĩnh cầm quân, 1 thống lĩnh trợ lý trưởng. 

– Kiểm Sát trưởng quản lý viện Kiểm Sát, có hàm thống lĩnh, chịu sự quản lý trực tiếp từ phủ tổng trưởng, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động nội bộ của đám sĩ quan, công chức gia tộc. Dưới quyền viện Kiểm Sát là đội hiến binh. 

Phủ tổng trưởng, hội Nguyên Lão, tòa Thống Lĩnh và viện Kiểm Sát là 4 cơ quan quản lý, chia làm 2 cấp: cấp 1 là phủ tổng trưởng và hội Nguyên Lão, cấp 2 là tòa Thống Lĩnh và viện Kiểm Sát. 

– 5 thống lĩnh cầm quân, bao gồm: quân Viễn Đông, quân Trung Ương, quân Biên Phòng, quân Cờ Đen, quân Cấm Vệ 

– Thống lĩnh trợ lý trưởng quản khối văn phòng, hậu cần. Trợ lý cho tổng thống lĩnh. Khối văn phòng được quản lý bởi phó thống lĩnh – chánh văn phòng (dân sự). 

– Cấp thấp hơn thống lĩnh, lần lượt là: phó thống lĩnh – kỳ chủ áo đỏ – phó kỳ chủ áo đỏ – kỳ chủ áo đen – phó kỳ chủ áo đen – tiểu kỳ áo đỏ – võ sĩ tiểu kỳ – võ sĩ – lao binh phục dịch. Lao binh phục dịch cũng tương đương với nô lệ. 

– Từ phó kỳ chủ áo đen trở lên, được quyền tổ chức một đội thân vệ, còn gọi là đội cận vệ. Cầm đầu là cận vệ trưởng, hay đội trưởng đội cận vệ/thân vệ. 

– Trì bộ thiếu: tương đương như sở cảnh sát, lo trị an. 

– Quân đội được chia làm 2 loại: Quân tại ngũ (quân hiện dịch) và quân dự bị (dân quân). 

– Quân tại ngũ ở địa phương lại được chia làm 2 loại: quân biên phòng – dự đoán lo việc bảo vệ ngoài thành, và quân phòng vệ – dự đoán bảo vệ trong thành. 

– Quân địa phương do tổng đốc là kỳ chủ áo đỏ quản. Tỉnh trưởng cũng có hàm kỳ chủ áo đỏ nhưng phụ trách dân sự.

***

Tên địa danh​

1/. Thuộc Gia tộc Tử Xuyên:

a) Thuộc khu Viễn Đông

Tỉnh Cách Lạp Khắc – Glocke – 格洛克

Tỉnh Đắc Á – Dhaka – 得亚

Thành phố Lung Khắc – Lonke – 珑克 (thủ phủ tỉnh Glocke)

Tỉnh Minh Tư Khắc – Minsk – 明斯克

Thành phố Minh Tư Khắc An – Minskean – 明斯克安 (thủ phủ của Minsk)

Tỉnh Ngõa Cách Lạp – Wagram – 瓦格拉

Pháo đài Ngõa Luân – Wallen – 瓦伦

Cửa khẩu Ngõa Gia – Vaga – 瓦加

Thành phố Sa Gia – Sharjah – 沙加

Tỉnh Sa La – Charo – 沙罗

Xích Thủy (than) – (bãi) Chishui – 赤水滩 (tỉnh Vân)

Tỉnh Y Lý Bá Đặc – Yilibate – 伊里巴特

b) Các khu còn lại

Tỉnh An Hạnh – Yasuyoshi – 安幸

Tỉnh Lạc Khắc Tân Uy – Luokexinwei – 洛克辛威

Tỉnh Lang Cách – Lange – 郎格

Tỉnh Ma Tác Phu – Mosuo – 摩索夫

2/. Thuộc Ma tộc:

Á Tốc Đạt – Azov – 亚速达: tên một vùng thuộc sâu trong Ma tộc

Cách Lan Khắc – Glunk – 格兰克

Cổ Lạp – Caligula – 古拉: tên một vùng thuộc sâu trong Ma tộc

Tắc Nội Á – Seneiya – 塞内亚: Tên một vùng thuộc sâu trong Ma tộc

thành Cách Mã lạp – Gemara – 格马拉

Khách Thập – Kashgar/Kashi – 喀什

Thành phố Mạt Y – Panne – 帕伊

thành phố Tạp Tư – Kazi/Qadi – 卡滋

thành phố Y Tạp – Ica – 伊卡

Thành phố Y Bản – Ibn – 伊本

3/. Hỗn loạn thời không:

Lai Ô – Leeuw – 莱乌

***
Tên nhân vật​

1/. Thuộc gia tộc Tử Xuyên

Bì Cổ – Pigou – 皮古 : ông lão tám mươi, thống lĩnh cấm vệ quân, còn được gọi là “pín cẩu”

Đỗ Khắc Lạp – Dukla – 杜克拉 : đại đội trưởng thuộc sư đoàn Văn Hà của quân Trung Ương

Sa Gia – Sharjah – 沙加: Danh tướng đời xưa của gia tộc

Tạp Mâu – Camus – 卡缪: Danh tướng đời xưa của gia tộc

Tắc Á – Isaiah – 塞亚: người được cho là ông nội của Tử Xuyên Tú

Tư Đặc Lâm – Sterling/Stirling – 斯特林: Tên đầy đủ là Tẩu Hạ Thần Đàn Đích Tư Đặc Lâm – Nicholas Sterling – 走下神坛的斯特林: Một trong Tử Xuyên tam kiệt, chọn tên Sterling vì có nhân vật Nicholas Sterling nổi tiếng.

2/. Thuộc Ma tộc:

Bố Tây – Boosey – 布拉: Bá tước Boosey, xuất hiện trong trận chiến thành Panne

Bố Tắc – Buser – 布塞: lính Xà tộc

Cát Sa – Gesha – 葛沙: bị Tử Xuyên Tú giết chết trong chiến dịch Hằng Xuyên lúc mở truyện

Diệp Nhĩ Mã – Ye Sharma – 叶尔马: tướng Viễn Đông, xuất hiện trong đêm dạ tiệc Tử Xuyên Tú đại náo Ma tộc

Đặc Kha Uy – Teke Wei – 特柯威: bị Tử Xuyên Tú giết trong đêm dạ tập quấy rối Vân Thiển Tuyết ở chương 8 tiết 8.

Mục Y – Mui – 穆伊: Nam tước bị chết trận trong chương 8 tiết 6.

Tạp Đan – Cardin – 卡丹: công chúa thứ ba của Ma tộc, bị Tử Xuyên Tú bắt làm tù binh

Tạp Đốn – Caton – 卡顿: Thái tử thứ nhất của Ma tộc.

Tạp Lan – Carlan – 卡兰: Vương tử thứ hai của Ma tộc.

============================
Người xà tộc nói tiếng Đức (dịch sang tiếng Đức)

Người bán thú nói tiếng Hà Lan (dịch sang tiếng Hà Lan)

Người lùn nói tiếng Ba Lan (dịch sang tiếng Ba Lan)

 

Mời các bạn đón đọc Tử Xuyên Tam Kiệt của tác giả Lão Trư.

Download ebook

Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư


FULL:


AZW3


EPUB


MOBI


PDF

Download App tải ebook,sách nói, khóa học tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app
Website: https://www.trươngđịnh.vn
Page:https://www.facebook.com/truongdinhvn/
Mail:www.truongdinh.vn@gmail.com

Bookmark (0)
ClosePlease login

[toc] Giới thiệu ebook Tử Xuyên Tam Kiệt – Lão Trư Tweet! Hai trăm năm sau ngày đế quốc Quang Minh tan rã, thế cân bằng tạm thời của đại…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời