Từ Tơ Lụa Đến Silicon

[toc]


Giới thiệu

Từ Tơ Lụa Đến Silicon

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Sách nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử thế giới, bao gồm: Gengis Khan, hoàng tử Henry, Robert Clive, Mayer Amschel Rothschild, Cyrus Field, John D. Rockefeller, Jean Monnet, Magaret Thatcher, Andrew Grove, Đặng Tiểu Bình và bàn thêm về người giỏi nhất còn chưa xuất hiện.

Tuy nhiên, sách không chỉ nói về lịch sử mà bàn về những việc làm của họ xét ở góc độ người quản lý hiện đại, vì thế sách có tính ứng dụng cho hiện tại và tương lai.

Download

Từ Tơ Lụa Đến Silicon

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Từ Tơ Lụa Đến Silicon ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Sách nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời