Tư duy lại tương lai

[toc]


Giới thiệu

Tư duy lại tương lai

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung. Do đó nhất thiết phải tư duy lại tương lai. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường đang biến đổi dữ dội như hiện nay, không nên bỏ qua quyển sách này!

Download

Tư duy lại tương lai

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRC Đọc Online [toc] Giới thiệu Tư duy lại tương lai ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời