Tư duy là tồn tại

[toc]


Giới thiệu

Tư duy là tồn tại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tư duy song song trong phương pháp tư duy 6 chiếc mũ đã nhanh chóng thay thế cho cách thức tư duy tranh luận trên toàn thế giới – Từ những quản trị viên cao cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Siemens, NTT, Prudential (US) cho đến những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trương;

Download

Tư duy là tồn tại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRC Đọc Online [toc] Giới thiệu Tư duy là tồn tại ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tư duy song song trong phương pháp tư duy 6 chiếc mũ đã nhanh chóng thay thế…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời