Tự Chữa Lành

[toc]


Giới thiệu

Tự Chữa Lành

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Đây là một trong hơn 60 cuốn sách và băng đĩa của Minh sư Subhash Patriji về khoa học tâm thức thời đại mới. Khoa học tâm thức thời đại là con đường khai mở những phẩm chất cao quý có sẵn trong mỗi con người. Phát triển tâm thức (tâm linh) đơn giản là sự hoàn thiện bản thân thông quan đánh thức những sức mạnh vô hạn ngay bên trong chính bạn.

“Khi ta dõi theo năng lượng hơi thở, tâm trí sẽ trở nên gần như trống rỗng. khi đó một nguồn năng lượng vũ trụ to lớn sẽ tràn vào cơ thể. Dần dần con mắt thứ ba vốn vẫn đang ngủ im sẽ được khai mở. Và dần dần ta sẽ trải nghiệm được nhận thức Vũ trụ”.

Download

Tự Chữa Lành

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Tự Chữa Lành ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Đây là một trong hơn 60 cuốn sách và băng đĩa của Minh sư Subhash Patriji về khoa học tâm thức…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời