Từ Bi – Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu – Osho ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Thiền là hoa và từ bi là hương thơm của nó.

Đích xác như thế điều đó xảy ra đấy. Hoa nở và hương thơm lan toả theo gió đi đủ mọi hướng, được mang tới chính tận cùng của trái đất. Nhưng điều căn bản là việc nở của hoa.

Con người cũng mang tiềm năng của việc nở hoa bên trong mình. Chừng nào và trừ phi bản thể bên trong của con người còn chưa nở hoa, hương thơm của từ bi là không thể có được. Từ bi không thể được thực hành. Nó không phải là kỉ luật. Bạn không thể điều khiển được nó. Nó ở bên ngoài bạn. Nếu bạn thiền, một ngày nào đó, bỗng nhiên, bạn trở nên nhận biết về một hiện tượng mới, tuyệt đối kì lạ – từ bản thể bạn, từ bi tuôn chảy tới toàn thể sự tồn tại. Không định hướng, không địa chỉ, nó đi tới chính tận cùng của sự tồn tại.

LINK DOWNLOAD: AZW3 l EPUB

Bookmark (0)
ClosePlease login

Thiền là hoa và từ bi là hương thơm của nó. Đích xác như thế điều đó xảy ra đấy. Hoa nở và hương thơm lan toả theo gió đi…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời