Trật Đả Cốt Khoa

[toc]


Giới thiệu

Trật Đả Cốt Khoa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Mục lục:

Phần 1 – Khái lược về bộ xương người

Phần 2 – Điều trị bong gân

Phần 3 – Điều trị gãy xương

Phần 4 – Điều trị trật khớp (sai khớp)

Phần phụ lục:

Vài toa thuốc bổ gân xương phòng bong gân trật khớp

Download

Trật Đả Cốt Khoa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Trật Đả Cốt Khoa ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Mục lục: Phần 1 – Khái lược về bộ xương người Phần 2 – Điều trị bong gân…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời