Trăm trận, trăm thắng ebook pdf

Cuốn sách Trăm trận trăm thắng, có tên là Bách chiến kì lược do Lưu Cơ, một nhân vật thần kì, được biên sọan dưới triều vua Thần Tông (1067 – 1085), thời Bắc Tống .
Từ khi ra đời đến nay, cuốn sách đã được các nhà quân sự lỗi lạc dưới các triều đại, các danh tướng mọi thời coi trọng, ứng dụng thành công và ca ngợi hết lời :
Là cuốn binh thư kì diệu, không có cuốn binh thư nào sánh được.
Sách đã khai mở tinh thần, trí tuệ và sự thông biến cho người đọc.
Sở dĩ, sách được coi trọng, ứng dụng thành công và nhận được những lời khen ngợi, vì :

  1. Sách đã kế thừa tinh hoa những cuốn binh thư nổi tiếng thời cổ như Lục thao, Ngô tử, Tam lược, Tư Mã Pháp, trong đó Tôn Tử binh pháp là chính; từ đó hình thành phát triển thành cuốn Bách chiến kì lược.
    Cho nên, sách được đánh giá là cuốn binh thư kì diệu không có cuốn binh thư nào sánh được.
  2. Để chứng minh cho những nguyên tắc quân sự, sách đã dẫn chứng một trăm câu chuyện hấp dẫn được trích từ trong những cuốn sử nổi tiếng, tiêu biểu như Sử kí Tư Mã Thiên, Tả truyện, Tam quốc chí, Tấn thư, Hậu hán thư, Tư trị thông giám.

Downoad:

Bookmark (0)
ClosePlease login

Cuốn sách Trăm trận trăm thắng, có tên là Bách chiến kì lược do Lưu Cơ, một nhân vật thần kì, được biên sọan dưới triều vua Thần Tông (1067…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời