Tìm Hiểu Bàn Tay Toàn Thư

[toc]


Giới thiệu

Tìm Hiểu Bàn Tay Toàn Thư

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Nội dung sách trình bày một cách toàn diện và khoa học từ phương diện “tĩnh” và “động” về tướng tay học. Thông thường, trải nghiệm và tính cách của mỗi người đều được thể hiện trên đường chỉ tay. Nhưng ngoài đường chỉ tay, các động tác tự nhiên của bàn tay cũng có thể bộc lộ ra tính cách và tâm trạng của người đó. Do vậy ở đây trình bày tướng tay học từ độ lớn nhỏ, dày mỏng, cứng mềm, rộng hẹp của bàn tay, móng tay, ngón tay, bát quái, hình bàn tay, hình các ngũ hành, phối hợp với đường chỉ chính, đường chỉ phụ, đường chỉ tạp, khí sắc và cốt cách nhằm đạt được mục đích động tĩnh kết hợp, khoa học và toàn diện.

Chương 1: Lịch sử phát triển của tướng tay học

Chương 2: 7 kiểu bàn tay trong tướng tay học phương Tây

Chương 3: Bí quyết xem tướng tay

Chương 4: Phân tích kiểu ngón tay

Chương 5: Cách xem móng tay

Chương 6: Phương vị bát quái

Chương 7: Phân loại ngũ hành

Chương 8: Phán đoán cát hung qua vân tay

Chương 9: Phân tích chỉ tay

Chương 10: Các đường chỉ tay chính

Chương 11: Thập tứ cốt pháp

Chương 12: Phân tích tổng hợp

Chương 13: Các thí dụ thực tế

Chương 14: Ý nghĩa của việc nghiên cứu tướng tay trẻ em
 

Download

Tìm Hiểu Bàn Tay Toàn Thư

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Tìm Hiểu Bàn Tay Toàn Thư ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Nội dung sách trình bày một cách toàn diện và khoa học từ phương diện “tĩnh”…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời