Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980

[toc]


Giới thiệu

Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Trùm chuyện rất hài hước về giai đoạn bao cấp, thật là cười ra nước mắt. Có lẽ vì tính chất đả kích, phê phán sâu sắc mà quyển sách cũng chỉ được lưu hành dưới hình thức viết tay và ebook.

Download

Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Tiếu lâm chính trị Việt Nam năm 1980 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Trùm chuyện rất hài hước về giai đoạn bao cấp, thật là cười ra…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời