Thời của thánh thần

[toc]


Giới thiệu

Thời của thánh thần

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Cuốn sách đề cập đến vấn đề trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thời kỳ hội nhập hiện nay, như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, thống nhất đất nước, di tản, hòa hợp dân tộc… thông qua số phận của một gia đình.Ngay sau khi phát hành trong tháng 8 năm 2008, sách đã bị thu hồi[

Download

Thời của thánh thần

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Thời của thánh thần ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Cuốn sách đề cập đến vấn đề trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ từ Cách mạng…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời