Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

[toc]


Giới thiệu

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Download

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Chương 8: Thiết kế nền đường Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời