Thiên Môn Hệ Liệt – Phương Bạch Vũ & Đào Anh Thu (dịch) & Đỗ Đình Huấn (dịch) Ebook

Thiên Môn là một môn phái thần bí do hoàng đế thời viễn cổ Đại Vũ sáng lập nên. Võ công tuyệt kỹ của Thiên Môn không cần nổi danh thiên hạ mà vẫn đời đời tiếp nối, ảnh hưởng đến cả đại thế trong thiên hạ. Tương truyền, các bậc đại anh hùng khoáng cổ tuyệt kim trong lịch sử như Lý Tư, Hàn Tín, Gia Cát Lượng… thảy đều là người của Thiên Môn. Truyền nhân của Thiên Môn mà sinh vào thời loạn, ắt sẽ tung hoành thiên hạ, lập nên kỳ tích hoán triều đổi đại; gặp thuở thái bình thì lại ẩn cư chốn sơn lâm, chờ thời vùng lên, dùng trí kế mưu lược của mình để làm nên lịch sử.
Trọn bộ 6 cuốn:
Thiên Môn Chi Môn
Thiên Môn Chi Hoa
Thiên Môn Chi Hùng
Thiên Môn Chi Uy
Thiên Môn Chi Tâm
Thiên Môn Chi Thánh
Đỗ Đình Huấn dịch tập 1, Đào Anh Thu dịch 5 tập còn lại

Download Azw3 – Epub – Mobi – Txt:

 

 

Bookmark (0)
ClosePlease login

Thiên Môn là một môn phái thần bí do hoàng đế thời viễn cổ Đại Vũ sáng lập nên. Võ công tuyệt kỹ của Thiên Môn không cần nổi danh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời