Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam

[toc]


Giới thiệu

Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM được tái bản lần thứ mười, trong lần tái bản này có giới thiệu lời đề tựa của Giáo sư Trần Văn Giàu về cuốn sách. nội dung cuốn sách chủ yếu là giới thiệu thế thứ và niên hiệu trước sau của các triều vua Việt Nam. Mỗi một triều đại, các bạn sẽ được cung cấp các thông tin như: họ và tên của các vua, thân sinh và thân mẫu của các vua, ngày tháng năm sinh,ngày tháng năm được lập làm thái tử (nếu có) và ngày tháng lên ngôi, niên hiệu và thời gian sử dụng cụ thể niên hiệu đó..

Download

Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM được tái bản lần thứ mười, trong lần…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời