Thầy Giáo Hắc Ám

[toc]


Giới thiệu

Thầy Giáo Hắc Ám

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Anh là một người đàn ông hoàn hảo …

Anh là một người anh tuấn cao ngạo …

Anh là một thầy giáo …

Anh luôn tài trí hơn người, trí thức uyên bác …

Chỉ có điều hình như … EQ của anh không được khả quan thì phải

Lời nói và cử chỉ của anh chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: ” Lạnh lùng ”

Thế giới của anh u tối và lạnh lẽo …

Anh chính là một bí mật to lớn …

Download

Thầy Giáo Hắc Ám

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Thầy Giáo Hắc Ám ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Anh là một người đàn ông hoàn hảo … Anh là một người anh tuấn cao ngạo … Anh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời