Tham Tiền Tiên Khiếu

[toc]


Giới thiệu

Tham Tiền Tiên Khiếu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên.
Edit: Yunchan

Theo mọi người suy nghĩ thì tu tiên sẽ có ba cái lợi, tiêu dao, trường sinh, ăn no.

Thở nhỏ thì Hàn Ngâm không có nhà cửa người thân,từ lúc  bước vào tiên môn với cõi lòng đầy ngập chờ mong, ai ngờ đâu —

Ngắm bên trái, tiêu dao chính là tên sư thúc bụng đen.

Liếc bên phải, trường sinh chính là sư huynh lạnh lùng.

Tới pháp bảo cũng được ăn ngon hơn cô…

Vậy là sao…

Lưu ý: Trong truyện này các giai đoạn tu tiên sẽ phân theo: Nạp Khí, Nhập Khiếu, Cảm Ngộ, Tụ Linh, Ngưng Luyện, Đan Thành, Túy Dưỡng, Độ Kiếp và Tọa Vong, khác với những truyện tu tiên khác, nếu đọc có gì không hiểu các bạn có thể tra lại ở trang này.

Download

Tham Tiền Tiên Khiếu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Tham Tiền Tiên Khiếu ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên.Edit: Yunchan Theo mọi người suy nghĩ thì tu tiên sẽ có ba…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời