Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Tào Tháo là một tên tuổi trong lịch sử Trung Quốc, là người không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực chính trị, quân sự và còn có tài thơ ca. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ. Alpha Books xin giới thiệu đến độc giả bộ tiểu thuyết đầy đủ nhất, sống động nhất, mới mẻ nhất về cuộc đời của Tào Tháo – Thánh nhân đê tiện.

Tào Tháo tự Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Hoa, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Là người có công lớn trong việc dẹp loạn khăn vàng và Đổng Trác. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ. Tào Tháo còn là một nhà thơ xuất sắc. Ông và hai con trai Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An thất tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán mạt, gọi chung là Kiến An phong cốt.

LINK DOWNLOAD: AZW3 l EPUB

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/TAO%20THAO%20-%20THANH%20NHAN%20DE%20TIEN%20-%20Vuong%20Hieu%20Loi.pdf
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/TAO%20THAO%20-%20THANH%20NHAN%20DE%20TIEN%20-%20Vuong%20Hieu%20Loi.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/TAO%20THAO%20-%20THANH%20NHAN%20DE%20TIEN%20-%20Vuong%20Hieu%20Loi.mobi
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/TAO%20THAO%20-%20THANH%20NHAN%20DE%20TIEN%20-%20Vuong%20Hieu%20Loi.epub

Bookmark (0)
ClosePlease login

Tào Tháo là một tên tuổi trong lịch sử Trung Quốc, là người không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực chính trị, quân sự và còn có tài thơ ca.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời