Tam Quốc Diễn Nghĩa

[toc]


Giới thiệu

Tam Quốc Diễn Nghĩa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280), theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Download

Tam Quốc Diễn Nghĩa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Tam Quốc Diễn Nghĩa ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời