Tái Lập Công Ty – Tuyên Ngôn Của Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Doanh

Giới thiệu

Tái Lập Công Ty – Tuyên Ngôn Của Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Doanh
Tái Lập Công Ty – vấn đề và giải pháp cho việc xây dựng lại một mô hình tổ chức mới đối với họat động của các doanh nghiệp trong thời đại đầy thách thức ngày nay.

Trong hơn hai trăm năm qua, người ta đã thành lập và xây dựng các công ty dựa vào phát minh tuyệt vời của Adam Smith về sự phân chia hoạt động công nghiệp thành các công đoạn đơn giản nhất và cơ bản nhất. Trong thời đại kinh doanh hậu công nghiệp mà chúng ta đang bước vào, các công ty sẽ được thành lập và xây dựng dựa trên tư tưởng thống nhất những công đoạn đó lại vào một quá trình kinh doanh gắn bó với nhau.

Trong cuốn sách này, các tác giả sẽ lý giải các công ty hiện đang hoạt động có thể tự đổi mới bản thân mình như thế nào; và các tác giả đã gọi các phương pháp mà các công ty sẽ thực hiện để đạt được mục đích này là sự tái lập doanh nghiệp. Phương pháp này là kỹ thuật đối với cuộc cách mạng mới trong kinh doanh đang diễn ra, cũng giống như sự chuyên môn hoá lao động và kỹ thuật mới đối với cuộc cách mạng công nghiệp hai trăm năm trước đây.

Mời các bạn mượn đọc sách Tái Lập Công Ty – Tuyên Ngôn Của Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Doanh của tác giả Michael Hammer & James Champy.

Download

Tái Lập Công Ty – Tuyên Ngôn Của Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Doanh

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Tái Lập Công Ty – Tuyên Ngôn Của Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Doanh Tweet! Tái Lập Công Ty – vấn đề và giải pháp cho việc xây dựng…

Bookmark (0)
ClosePlease login