Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

Là 24 bài học với các biệt ngữ chuyên dụng về các vấn đề cơ bản của kế toán, báo cáo tài chính và dự toán ngân sách…

Là người đứng đầu một công ty, bạn bắt buộc phải có những kiến thức nền tảng về tài chính và thực sự hiểu biết về ngôn ngữ tài chính. Cuốn sách này sẽ giúp bạn có được những kỹ năng giám sát các hoạt động tài chính của công ty và gợi ý cho bạn cách làm thế nào để quản lý có hiệu quả nhất.

DOWNLOAD: AZW3 l EPUB

Là 24 bài học với các biệt ngữ chuyên dụng về các vấn đề cơ bản của kế toán, báo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *