Sử Nam Bốn Chữ – Trần Quang Tặng & Trần Tuấn Khải

[toc]


Giới thiệu ebook

Sử Nam Bốn Chữ – Trần Quang Tặng & Trần Tuấn Khải


SỬ NAM BỐN CHỮ

Tiên tổ dẫu đã xa
Non sông vẫn nước nhà,
Bốn nghìn năm công-nghiệp,
Muôn dặm đất gấm hoa.

Mở xem lịch-sử đó,
Nhớ đến công tiên-tổ.
Hăm mấy triệu đồng-bào !
Anh em ơi ! Phải cố…

Á-Nam TRẦN-TUẤN-KHẢI cẩn đề

Mời các bạn đón đọc Sử Nam Bốn Chữ của tác giả Trần Quang Tặng & Trần Tuấn Khải.

Download ebook

Sử Nam Bốn Chữ – Trần Quang Tặng & Trần Tuấn Khải


FULL:


AZW3


EPUB


MOBI


PDF

Download App tải ebook,sách nói, khóa học tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app
Website: https://www.trươngđịnh.vn
Page:https://www.facebook.com/truongdinhvn/
Mail:www.truongdinh.vn@gmail.com

Bookmark (0)
ClosePlease login

[toc] Giới thiệu ebook Sử Nam Bốn Chữ – Trần Quang Tặng & Trần Tuấn Khải Tweet! SỬ NAM BỐN CHỮ Tiên tổ dẫu đã xa Non sông vẫn nước…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời