Siêu Thần Đạo Thuật

Ngươi cảm giác mình lực lượng không đủ, lực lượng +1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp +1,

Ngươi nhặt được một bản đạo kinh, ngộ tính +1,

Đối thủ của ngươi lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ +1, đã luyện thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

Bookmark (0)
ClosePlease login

Ngươi cảm giác mình lực lượng không đủ, lực lượng +1, Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp +1, Ngươi nhặt được một bản đạo kinh, ngộ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời