Sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa

Sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung (120 tập) _ Người đọc – Ngọc Minh và Nam Dương

Tam quốc diễn nghĩa, nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc với 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư. Tiểu thuyết này được xem là một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc.

Bookmark (0)
ClosePlease login

 Tam quốc diễn nghĩa, nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời