Sách nói Ma Thổi Đèn Tập 4 – Thần Cung Côn Luân – MC Nguyễn Thành

Bất ngờ thay, một tay buôn đồ cổ Hồng Kông là Minh Thúc muốn tìm xác thủy tinh ở sông băng của Ma quốc trong truyền thuyết “Vua Kelamer”, đã thuê ba vị Mô kim Hiệu úy cùng vào đất Tạng kiếm tìm.

Cả đoàn chín người tiến vào vùng đất khởi nguyên của văn minh Thanh Tạng, nơi di chỉ vương quốc Kelamer đã biến mất một cách thần bí từ hơn 300 năm trước,để tìm mắt bạc Kuge, bởi tương truyền đó chính là vật định vị địa lý trên đất Tạng mà căn cứ vào đó có thể đoán định vị trí của xác thủy tinh, và tìm ra lời giải đáp về Mộc trần châu.

Bao nguy hiểm rình rập bước chân đoàn thám hiểm, rồi cái chết của lần lượt từng thành viên, và hy vọng cuối cùng ở cơ mưu của đệ nhất Mô kim Hiệu úy Trần Bát Nhất …

– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #1 KẺ SƯU TẦM MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #2 BĂNG XUYÊN THỦY TINH THI MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #3 ẤN PHÁT KHÂU MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #4 MẮT BẠC CỔ CÁCH MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #5 HỒ TIÊN NỮ MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #6 HANG PHẬT LUÂN HỒI MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #7 KẾ HOẠCH B MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #8 ĐÔI MẮT BẢN NĂNG MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #9 TIẾN VÀO KELAMER MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #10 HOẢNG HỐT MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #11 XÁC ƯỚP KIM THÂN TUYẾT SƠN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #12 NÔ LỆ YÊU NGHIỆT MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #13 LỜI NGUYỀN LINH CÁI MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #14 ĐÁNH PHỦ ĐẦU MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #15 NÃI CÙNG THẦN BĂNG MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #16 HUYẾT NHĨ HOA ĐỎ MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #17 RÙA THOÁT XÁC MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #18 NGƯ TRẬN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #19 CHÚA CỦA HỒ NƯỚC MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #20 TUYẾN X MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #21 THÀNH ÁC LA HẢI ĐÍCH THỰC MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #22 THẤT LẠC MC Nguyễn Thành.mp3 – Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #23 NÚI TÍCH ĐÔI MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #24 ĐỊA ĐẠO TRẮNG MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #25 GÔNG CÙM ĐEN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #26 NGƯỜI CÓ THỂ HI SINH MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #27 ĐỒNG HỒ TỬ VONG ĐẾM NGƯỢC MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #28 LÁ THĂM SINH TỬ MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #29 VẬT HIẾN TẾ MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #30 KẺ ĐỊCH TÀNG HÌNH MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #31 HƯỚNG TÂY BẮC CHẾCH BẮC MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #32 HANG RẮN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #33 THIÊN NHÃN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #34 ĐÔI MẮT NGUY HIỂM MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #35 BAN NHẠC BREMEN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #36 HOÀN THÀNH TÂM NGUYỆN MC Nguyễn Thành.mp3
– Ma Thổi Đèn Tập 4 Thần Cung Côn Luân #37 Hết Tập 4 – RỬA TAY GÁC KIẾM MC Nguyễn Thành.mp3
Bookmark (0)
ClosePlease login

Bất ngờ thay, một tay buôn đồ cổ Hồng Kông là Minh Thúc muốn tìm xác thủy tinh ở sông băng của Ma quốc trong truyền thuyết “Vua Kelamer”, đã…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời