Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

[toc]


Giới thiệu

Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Quảng cáo là sự kế tục của PR bằng phương tiện khác và chỉ nên được bắt đầu sau khi chương trình PR đã hoàn thành được mục tiêu. Hơn thế nữa, đề tài của chương trình quảng cáo cần phải lập lại những nhận thức đã được hình thành trong đầu khách hàng tiềm năng do chương trình PR tạo ra.
Cuốn sách Quảng Cáo Thoái Vị & PR Lên Ngôi gồm 5 phần:
Phần một: Sự thoái vị của quảng cáo.
Phần hai: Sự lên ngôi của PR.
Phần ba: Một vai trò mới cho quảng cáo.
Phần bốn: Sự khác nhau giữa quảng cáo và PR.
Phần năm: Tái bút

Download

Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Quảng cáo là sự kế tục của PR bằng phương tiện khác và chỉ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời