Những gian thần trong triều đại Trung Hoa

[toc]


Giới thiệu

Những gian thần trong triều đại Trung Hoa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Quyển sách này giới thiệu mấy chục tên gian thần, tuy mới chỉ là “ Một nhúm nhỏ “. Song chúng cũng đã từng đem lại cho nhân dân cả nước những tai hoạ trầm trọng. Mặc dù sóng nước Trường Giang không ngừng chảy xiết, sóng Hoàng Hà dữ dội đã phủ bằng những vết thương lịch sử từ lâu, song là con cháu của Viêm Hoàng, chẳng lẽ vết sẹo lành là quên đau hay sao? Từ mặt trái, gian thần cũng để lại cho thế nhân những bài học kinh nghiệm đáng được nghiêm túc tổng kết.

Download

Những gian thần trong triều đại Trung Hoa

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Những gian thần trong triều đại Trung Hoa ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Quyển sách này giới thiệu mấy chục tên gian thần, tuy mới chỉ là…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời