Nhi Khoa – Y Học Cổ Truyền

[toc]


Giới thiệu

Nhi Khoa – Y Học Cổ Truyền

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tài liệu “Nhi khoa Y học cổ truyền” đã được xuất bản lần đầu năm 2002. Sau một thời gian, do nhu cầu của bạn đọc trong chuyên ngành Y học cổ truyền muốn đi sâu tham khảo phần vận dụng lý luận và trị liệu bằng y học cổ truyền trong lĩnh vực nhi khoa. Chúng tôi đã hiệu chỉnh, sửa chữa và bổ sung một số bài. Cuốn sách này, nằm trong tập sách giáo khoa vể y học cổ truyền, nhằm bước đầu biên soạn làm sách tham khảo cho sinh viên và học viên, thuộc chuyên ngành y học cổ truyền ỏ các bậc đại học và sau đại học.

Mặc dù đã được chỉnh sửa và bổ sung, nhưng chắc còn nhiều thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc, cho cuốn sách ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Download

Nhi Khoa – Y Học Cổ Truyền

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Nhi Khoa – Y Học Cổ Truyền ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tài liệu “Nhi khoa Y học cổ truyền” đã được xuất bản lần đầu năm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời