Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

[toc]


Giới thiệu

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tên gốc: Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Thể loại: cổ đại, ngược luyến tàn tâm, HE
Edit: annemisssoco, Quinn, Mimi

Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch.

Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: “ Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những thứ trên người ngươi.”

Nàng không biết vì cái gì y lại oán hận mình, vì cái gì lại hành hạ đày đọa mình?

Lấy tính mạng của đệ đệ ra uy hiếp mình, ngay cả quyền được chết cũng không cho nàng.

Y trả thù nàng, trút hết thù hận của bản thân, nhưng vì cái gì tâm lại dao động.

Nàng hận y, chỉ là từ lúc nào, thù hận lại biến thành yêu đến đày đọa.

Y cùng nàng đến tột cùng yêu hận tình cừu như thế nào, tâm tan nát, có thể hay không cảm hóa lẫn nhau?

Download

Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi )

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Ngược Ái ( Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi ) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tên gốc: Tàn bạo vương gia tuyệt ái phiThể loại: cổ đại, ngược…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời