Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[toc]


Giới thiệu

Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Chuyển ngữ: Roseny Chung
Bìa: Page Cửu Lộ Phi hương

Một câu chuyện tình ngược tâm, ngược đến đau lòng.

Khi ta yêu nàng bằng cả trái tim, vậy mà nàng lại chọn cách phản bội lại ta.

Ta không chấp nhận để nàng rời xa ta để ta lại một mình.

“Nếu nàng có bản lĩnh, giết ta lần nữa, ta sẽ để nàng đi.”

Download

Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Ngự Yêu (Ngự Giao Ký) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Chuyển ngữ: Roseny ChungBìa: Page Cửu Lộ Phi hương Một câu chuyện tình ngược tâm, ngược đến đau…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời