Nghi Lễ Thờ Cúng Truyền Thống Của Người Việt

[toc]


Giới thiệu

Nghi Lễ Thờ Cúng Truyền Thống Của Người Việt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Ở nước ta, tập tục thờ cúng là một việc làm văn hoá đã có từ ngàn xưa tới nay. Tập tục thờ cúng biểu hiện sự mong ước một cuộc sống tốt đẹp, sự tưởng nhớ những bậc tiên liệt có công với nước, với làng, sự nhớ ơn tới đấng Tổ tiên và các bậc sinh thành v.v… Và mỗi tập tục thờ cúng đều có những nghi lễ thiêng liêng riêng.
Cuốn Nghi lễ thờ cúng truyền thống của người Việt tại nhà và chùa, đình đền, miếu phủ, danh sơn cổ tích của tác giả Hồ Đức Thọ đã được tái bản nhiều lần, nhằm giới thiệu các nghi lễ thờ cúng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta, mang tính chất khảo cứu và bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống đã có từ ngàn đời nay.
 

 

Download

Nghi Lễ Thờ Cúng Truyền Thống Của Người Việt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Nghi Lễ Thờ Cúng Truyền Thống Của Người Việt ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Ở nước ta, tập tục thờ cúng là một việc làm văn hoá…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời