Mưu Trí Thời Tùy – Đường

[toc]


Giới thiệu

Mưu Trí Thời Tùy – Đường

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Vương triều nhà Tùy tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là một trong những vương triều oanh liệt, chói lọi trong lịch sử đế vương phong kiến Trung Quốc. Tùy Văn Đế Dương Kiên vốn là Thừa tướng của nhà Bắc Chu. Ông đa mưu túc trí, đoạt nhà Chu lập Tùy, đồng thời thôn tính Nam Trần trong cục diện bị động phía nam có Trường Giang ngăn cách, phía bắc có tộc Đột Quyết hùng mạnh, hoàn thành công cuộc thống nhất toàn quốc trong lịch sử Trung Quốc từ sau đời Tần Hán. ông còn xây dựng một đất nước giàu có hùng mạnh, tạo nên đế chế nhà Tùy.

Download

Mưu Trí Thời Tùy – Đường

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRCMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Mưu Trí Thời Tùy – Đường ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Vương triều nhà Tùy tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là một trong những vương triều oanh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời