Mười năm – Tiểu thuyết của Tô Hoài ebook

  Tiểu thuyết Mười năm kể về cuộc sống ở một làng thợ dệt từ thời kỳ Mặt trận Bình dân (1936 – 1939) đến sau ngày tổng khởi nghĩa tháng 8.1945. Cái làng quê ấy có vẻ là vùng Nghĩa Đô – Nghĩa Tân thuộc tỉnh Hà Đông cũ, quê hương của nhà văn. Những người thợ dệt vải dệt lụa sôi nổi tham gia hội Ái Hữu hội Tương Tế, tuyên truyền về Mặt trận Bình dân bên Pháp, mượn thời cơ thuận lợi để vận động dân làng đấu tranh với chính quyền thực dân. Phong trào tạm lắng và chịu nhiều tổn thất trong nạn đói 1945 do phát xít Nhật gây ra, rồi lại bùng lên thành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thường gọi là Cách mạng tháng 8.1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiểu thuyết khép lại khi Trung, một chiến sĩ cách mạng lên đường tham gia đoàn quân vệ quốc kháng chiến ở Nam bộ, chống thực dân Pháp quay trở lại miền Nam.

  https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Muoi Nam – To Hoai.mobi
  https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Muoi Nam – To Hoai.pdf
  https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Muoi Nam – To Hoai.epub
  https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Muoi Nam – To Hoai.azw3

  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  Tiểu thuyết Mười năm kể về cuộc sống ở một làng thợ dệt từ thời kỳ Mặt trận Bình dân (1936 – 1939) đến sau ngày tổng khởi nghĩa tháng…

  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  Trả lời