Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

[toc]


Giới thiệu

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Nhân vật nam chính có tên Trạc Thác, anh đã gần ba mươi tuổi, là minh tinh màn bạc sáng giá kiêm luôn giám đốc của một công ty truyền thông nổi tiếng. 

Còn cô tên Tư Vũ, năm nay đã hai mươi bốn tuổi, là một phóng viên của một tạp chí bình thường. Nhưng câu chuyện không diễn ra ở thì hiện tại mà là sáu năm sau, khi hai người có những buổi gặp mặt ngọt ngào và cái kết cụng thật đẹp. 

Truyện có bi có hài nhưng vẫn có kết thúc có hậu, quan trọng nhất là happy ending dành cho những nhân vật chính. Đó là nội dung của truyện Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc.

Download

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Nhân vật nam chính có tên Trạc Thác, anh đã gần ba mươi tuổi, là minh tinh màn…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời