Marketing Đương Đại

[toc]


Giới thiệu

Marketing Đương Đại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Mục đích của quyển sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại. 

Download

Marketing Đương Đại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Marketing Đương Đại ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Mục đích của quyển sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky