Luật Thương Mại

[toc]


Giới thiệu

Luật Thương Mại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại

Download

Luật Thương Mại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Luật Thương Mại ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI ​Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời