Luận Lý Học

[toc]


Giới thiệu

Luận Lý Học

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Logic hình thức còn được biết đến trong toán học như là logic ký hiệu là ngành khoa học nằm trong miền giao thoa giữa toán học và triết học tự nhiên. Logic hình thức sử dụng ký hiệu hình thức và các phép toán đại số cùng với các nguyên tắc nhất định về giá trị chân lý để nhằm xác định tính đúng đắn của các lập luận.

Download

Luận Lý Học

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Luận Lý Học ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Logic hình thức còn được biết đến trong toán học như là logic ký hiệu là ngành khoa học…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời