Linh Khu Thời Mệnh Lý

[toc]


Giới thiệu

Linh Khu Thời Mệnh Lý

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Cuốn sách bàn về Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD (người thầy thuốc ưu tú được giải Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế năm 2012) là tập biên khảo bàn về sức khỏe đích thực.

Nội dung sách đi vào 6 hợp phần chính:

– Sức khỏe, thể chất

– Sức khỏe tinh thần

– Sức khỏe cảm xúc

– Sức khỏe ứng xử

– Sức khỏe tâm linh

– Sức khỏe an sinh xã hội

Sách tổng hợp nhiều kiến thức mà các thế hệ người phương Đông châ Á xưa đã khảo sát, chiêm nghiệm để đạt đến mục tiêu nhân văn – nhân bản nhất trong cuộc sống:

– Hiểu biết về lẽ biến hóa của vạn vật

– Tìm cách giải quyết các xáo trộn xảy ra

– Điều chỉnh tốt các mối quan hệ thường ngày

Download

Linh Khu Thời Mệnh Lý

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Linh Khu Thời Mệnh Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Cuốn sách bàn về Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD (người thầy thuốc ưu tú được…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời