Lam Sơn Thực Lục

[toc]


Giới thiệu

Lam Sơn Thực Lục

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Sách ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa và kí là Lam Sơn động chủ. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực.

Download

Lam Sơn Thực Lục

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUB Đọc Online [toc] Giới thiệu Lam Sơn Thực Lục ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Sách ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời